Relugolix – Prostat Kanseri

Prostat kanserinde yeni tedavi seçenekleri nelerdir ? sorusu araştırmaların temel noktalarından biridir. Son zamanlarda ismini sıkca duyacağımız ve henüz araştırma aşamasında olan oral hormon blokajı ilaçtır. prostat kanseri hakkında bilgi arayanları diğer yazımızı okumalarını tavsiye…

Tamoksifen yan etkileri nelerdir?

Meme kanseri tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardan birisi de tamoksifendir. Bu yazımızda detaya girmeden sizlere tamoksifenin yan etkisini atlatacağız. Tamoksifen selektif östrojen reseptör modülatüdür. memedeki östrojen alıcılarına bağlanarak memede etkili olacak hormonları engeller. Hormon üzerinden…

Floxuridin (Floxudem ® ) SUT

ğ) Floxuridin; Sadece kolon kanserinin karaciğere çoklu metastazlarında ilacın onaylı prospektüs bilgileri dikkate alınarak, intraarterial yolla en fazla 6 kür olarak tıbbi onkoloji, genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanlarından en az birinin bulunduğu tedavi protokolünü de…

Temozolomid (Temodal ® ) SUT

Temozolomid; Radyoterapi ile birlikte ve/veya tek başına kullanımında tıbbi onkoloji veya radyasyon onkolojisi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna…

Fulvestrant (FASLODEX ® ) SUT

ç) Fulvestrant; Tıbbi onkoloji uzman hekimlerinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir. Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metastaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin…

Rasburicase Rasburikaz SUT

çal Rasburicase kullanım ilkeleri (1) Myeloablatif dozda çoklu ajanlı kemoterapi uygulanan, tümör yükü olan hematolojik maligniteli veya akut lösemi tanısı almış ve beyaz küre sayısı 100.000/mm3’den fazla olan, allopurinol ve hidrasyon tedavisine rağmen böbrek fonksiyonları bozulmuş…

Karmustin SUT

Karmustin; 1) Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak; beyin tümörleri-glioblastom, beyinsapı glioması, medullablastom, astrositom, ependimoma ve metastatik beyin tümörleri endikasyonlarında;  yanlızca rekürrens veya nüks hastalarda tek ajan veya diğer onaylı kemoterapötik ajanlarla…