Azasitidin (Vidaza ®) SUT

1) Azasitidin;  a) Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen dirençli anemi tedavisinde; 1) Kemik iliği blast oranının %5’in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu…

Rituximab (Mabthera ®) SUT

1) Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı üçüncü basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu…

22. Ulusal Kanser Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız; Onkoloji alanında en eski ve en çok katılımlı kongrelerden olan Ulusal Kanser Kongresi’nin (UKK) 22. sini Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği ile birlikte 19…

Ehok 2017 tamamlandı

2017 yılı Ege-Hematoloji kongresi İzmir, eşme, Radisson Blu Resort & Spa Hotel de tamamlandı.,, Değerli Meslektaşlarımız,  Sizleri 3. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi’ ne davet etmekten dolayı onur duyarız. Kongremizde gerçekleştirilecek panel, konferans, olgu ve karşıt görüş…